Δεν παρουσιάζουμε το όνομα της ιστοσελίδας στα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού σας λογαριασμού,

Η ομάδα υποστήριξης αλλάζει τα στοιχεία του προφίλ ή δίνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ μόνο αν το αίτημα έχει αποσταλεί από την καταχωρημένη διεύθυνση email,

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση ασφαλείας ώστε το προφίλ σας να είναι ορατό μόνο σε άτομα της εμπιστοσύνης σας ή και σε κανέναν,

Διαθέτουμε πλήκτρο πανικού. Αν ποτέ τύχει να μπει κανείς στο χώρο που είστε ενώ χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα πατήστε απλά το κουμπί «Πανικός» για να φορτώσετε αμέσως τη σελίδα του youtube.

Αυτόματη αποσύνδεση: Μπορείτε ακόμα και να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη αποσύνδεση μετά από ορισμένο χρόνο αδράνειας και να επιλέξετε εσείς ποια σελίδα θα ανοίξει. Με τον τρόπο αυτό δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε ακόμα και αν ξεχάσετε να κάνετε αποσύνδεση από μόνος/η σας.