1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.1 Ορισμοί

Στην παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις αντίστοιχες σημασίες:

 • - "Εταιρεία": εννοείται η Digisec Media Limited (MT20878018), μια εταιρεία με έδρα την Μάλτα, και περιλαμβάνεται κάθε σχετικό μέλος ή συνεργάτης,
 • - "Προσωπικά δεδομένα": όπως ορίζονται από την νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Νορβηγίας,
 • - "Πολιτική Απορρήτου": αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου της Εταιρείας, η οποία διατίθεται στην Ιστοσελίδα σε αυτό το σύνδεσμο,
 • - "Υπηρεσία": αναφέρεται στις δυνατότητες που παρέχονται οποιαδήποτε στιγμή στα μέλη μέσω της Ιστοσελίδας,
 • - "Ιστοσελίδα": αναφέρεται στην ιστοσελίδα, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της οποίας είναι η Εταιρεία,
 • - "Εμείς", "εμάς" and "μας": αναφέρονται όλα στην Εταιρεία.

 

1.2 Αποδοχή της Συμφωνίας

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή/και να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα πρέπει να αποδεχτείτε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση της Ιστοσελίδας θα ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτών, άσχετα από την εγγραφή σας ή μη. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνεται επίσης πως έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται ως παραπομπή στην παρούσα Συμφωνία, και συμμορφώνεστε με αυτήν. Η Πολιτική απορρήτου διατίθεται εδώ.

 

1.2.1 Συμφωνία Χρήστη

Οι όροι και προϋποθέσεις συνιστούν τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας (η «Συμφωνία»).

 

1.3 Επικοινωνία

Την ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Digisec Media Limited, μια εταιρεία με έδρα την Μάλτα και ΑΦΜ [MT20878018](στο εξής, η Εταιρεία).
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με διαδικτυακή αίτηση (χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ταχύτερη εξυπηρέτηση)
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρμείου: support@victoriamilan.gr
 • Ταχυδρομικώς : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

2.1 Καταλληλότητα

Για να εγγραφείτε ως μέλος στην Υπηρεσία και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε το δεσμευτικό χαρακτήρα της Συμφωνίας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 

2.2 Συμμετοχή

Μπορείτε να γίνεται μέλος της Υπηρεσίας χωρίς κόστος. Η δωρεάν συμμετοχή σας δίνει το δικαίωμα να συμμετέχετε σε κάποιες από τις λειτουργίες που διατίθενται ως μέρος της Υπηρεσίας και οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η πλήρης κατάργηση του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας για τα μέλη χωρίς συνδρομή, χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες, πρέπει να πληρώσετε συνδρομή για την Υπηρεσία. Η από πλευράς σας χρήση των επιπλέον λειτουργιών προϋποθέτει την πληρωμή της αντίστοιχης συνδρομής και υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνες με τις διατάξεις που ορίζονται ακολούθως.

 

2.3 Προγράμματα συνδρομής και κόστος

Τα προγράμματα συνδρομής και το αντίστοιχο κόστος τους αναφέρονται στη σελίδα «Η συνδρομή μου». Τα τέλη συνδρομής υπόκεινται σε αλλαγές, οι οποίες θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα ή/και θα σας αποστέλλονται από την Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσωπικού μηνύματος.

 

2.4 Πληρωμή

 

Μόνο τα Μέλη με έγκυρη συνδρομή ή που πληρώνουν κάποιο άλλο τέλος μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας.

Οι Premium Συνδρομές μπορούν να αποκτηθούν στις τιμές, για τις περιόδους και με τις μεθόδους πληρωμής που καθορίζονται στη σελίδα "Συνδρομή". Οι τιμές είναι στο νόμισμα που αναγράφεται στη σελίδα αναβάθμισης συνδρομής και περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους, εκτός εάν δηλώνεται το αντίθετο. Το πλήρες ποσό που καταβάλλεται για την επιλεγμένη περίοδο συνδρομής χρεώνεται κατά την απόκτηση της Premium Συνδρομής.

Μετά την αρχική περίοδο της συνδρομής σας, αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα στην ίδια τιμή και για την ίδια χρονική διάρκεια με το αρχικό πακέτο. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε την κάρτα σας τώρα και σε κάθε ανανέωση. Η μέθοδος πληρωμής σας θα συνεχίσει να χρεώνεται περιοδικά για τη συνδρομή σας στην τιμή και για την χρονική περίοδο που συμφωνήσατε κατά την εγγραφή σας. Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας μέσω της ενότητας "Λεπτομέρειες" της σελίδας "Η συνδρομή μου".

Λόγω του χρόνου επεξεργασίας από τους παρόχους πληρωμών, παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι τυχόν πάγιες πληρωμές με κάρτα θα πραγματοποιούνται πριν από τη λήξη της συνδρομής σας. Οι πάγιες τραπεζικές πληρωμές (iDeal, ELV κτλ.) θα πραγματοποιούνται εντός περίπου 5 εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της συνδρομής σας. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (ή να ανατρέξετε στο Κέντρο Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε στον Ιστότοπο.) και να ζητήσετε ακύρωση τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία ανανέωσης, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αν ένας νέος κύκλος συνδρομής έχει ξεκινήσει μετά την λήψη της ειδοποίησης, το ποσό αυτό δεν μπορεί να σας επιστραφεί.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι αν έχετε προηγουμένως ακυρώσει μια αυτόματη ανανέωση, η αγορά νέας συνδρομής θα επαναφέρει την αυτόματη ανανέωσή σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πρέπει να παρέχετε ισχύουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την πραγματοποίηση σωστής χρέωσης των τελών συνδρομής, και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να αποθηκεύονται με ασφάλεια με σκοπό την εύκολη πραγματοποίηση των πληρωμών σας. Με την αγορά της υπηρεσίας μας, μας εξουσιοδοτείτε αυτόματα να αποθηκεύουμε με ασφάλεια τα στοιχεία πληρωμής σας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής σας.

Η επιτυχής χρέωση των τελών ανανέωσης διασφαλίζει ότι τα προνόμια του λογαριασμού σας διατηρούνται στο επίπεδο του πακέτου που ανανεώνεται.

Σε περίπτωση απόρριψης των χρεώσεων αυτόματης ανανέωσης, ο λογαριασμός σας θα υποβαθμιστεί μέχρι να γίνει αποδεκτή η χρέωση της ανανέωσης και στη συνέχεια η κατάσταση του λογαριασμού σας θα επανέλθει εντός 24 ωρών για την τιμή της χρέωσης που θα ολοκληρωθεί επιτυχώς, αν αυτή είναι μικρότερη από την τιμή του αρχικού πακέτου που ανανεώνεται.

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε την τιμή μιας συνδρομής. Αν επί του παρόντος είστε σε περίοδο συνδρομής (και όχι στην αρχική περίοδο εγγραφής), οι τιμές θα τεθούν σε ισχύ από τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά την αποστολή της ειδοποίησης για την αλλαγή των τιμών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης παρείχε κατά την εγγραφή. Μπορείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία εάν δεν αποδέχεστε την αύξηση των τιμών.

Με την αγορά μιας Premium Συνδρομής, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρεώνει αυτά τα τέλη σε επαναλαμβανόμενη βάση, σύμφωνα με το πρόγραμμα συνδρομής σας και όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω.

Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό να διαθέτει στα δωρεάν μέλη δοκιμαστικές περιόδους Premium Συνδρομής.  Τα τέλη για τέτοιες δοκιμαστικές περιόδους και μεθόδους πληρωμής, εάν υπάρχουν, θα αναγράφονται στον Ιστότοπο ή/και στην Εφαρμογή στη σελίδα που αφορά τη δοκιμαστική περίοδο.  Οι μέθοδοι ακύρωσης τέτοιων δοκιμαστικών περιόδων θα αναγράφονται επίσης στην εν λόγω σελίδα.

Η δοκιμαστική περίοδος των σαράντα οκτώ (48) ωρών ανανεώνεται αυτόματα σε μια σταθερή Premium Συνδρομή έξι (6) μηνών μετά από σαράντα οκτώ (48) ώρες.  Η δοκιμαστική περίοδος του ενός (1) μήνα ανανεώνεται αυτόματα σε μια σταθερή Premium Συνδρομή ενός (1) μήνα. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση οποιουδήποτε από αυτά τα πακέτα δοκιμαστικής περιόδου Premium, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης εδώή ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που μια πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία λόγω λήξης, ανεπαρκούς υπολοίπου ή για άλλο λόγο και εσείς δεν επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της Μεθόδου Πληρωμής σας ή δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, παραμένετε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά και μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε να χρεώνουμε τη Μέθοδο Πληρωμής σας, καθώς αυτή μπορεί να ενημερωθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στις ημερομηνίες χρέωσης των πληρωμών. Επιπλέον, μας εξουσιοδοτείτε να λάβουμε ενημερωμένες ημερομηνίες λήξης και ημερομηνίες λήξης και αριθμούς καρτών αντικατάστασης για την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα όπως παρέχονται από τον εκδότη της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Οι όροι της πληρωμής σας θα βασίζονται στη Μέθοδο Πληρωμής σας και ενδέχεται να καθορίζονται από συμφωνίες μεταξύ εσάς και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, του εκδότη της πιστωτικής κάρτας ή άλλου παρόχου της Μεθόδου Πληρωμής που έχετε επιλέξει.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας χρέωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορούμε να επιλέξουμε, κατά την κρίση μας, να χρεώσουμε τα τέλη που οφείλετε σε δόσεις, για να διευκολύνουμε την πληρωμή μέσω του πιστωτικού παρόχου που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, τα ποσά δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική αξία της ανανέωσης του πακέτου. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε να χρεώσουμε το πλήρες ποσό μιας 12μηνης συνδρομής σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις ή και σε μικρότερες δόσεις. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να κατανείμουμε τις χρεώσεις σε μια χρονική περίοδο μέσα στο πακέτο, για παράδειγμα μέσα στην εξάμηνη περίοδο εάν επιλέξετε μια εξάμηνη συνδρομή. Κατά την κρίση μας και για να συμβάλουμε στην ευκολία της αποδοχής, αυτές οι εκ νέου χρεώσεις μπορεί να καθυστερήσει και να πραγματοποιηθεί με τυχαία συχνότητα.

Σε περιπτώσεις όπου οι χρεώσεις απορρίπτονται συνεχώς, κατά την κρίση μας, μπορούμε να επιλέξουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε με την πληρωμή των ποσών που εκκρεμούν και την επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@victoriamilan.com σε μια τέτοια περίπτωση, ώστε να επιταχύνουμε την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

Κανένα τέλος ή χρέωση δεν επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εκτός αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έτσι ορίζεται στο παρόν έγγραφο. Συμφωνείτε να πληρώσετε ή ότι έχετε πληρώσει όλα τα τέλη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων) στις τιμές που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση των χρεώσεων.  Συμφωνείτε ότι αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή σας, όπως διπλή χρέωση ή εσφαλμένα ανανεωμένη συνδρομή, θα ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης μέσω του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής (στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@victoriamilan.com) για να επιλύσετε το ζήτημα. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι με την αποδοχή των όρων μας, ως μέλος του ιστότοπού μας, συναινείτε στην αποθήκευση των στοιχείων πληρωμής σας σε μια κρυπτογραφημένη μορφή και επιτρέπετε στην εταιρεία μας να τα χρεώσει με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς ανάλυσης και να αποκαλύψουμε τις πληρωμές και τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται στους σχετικούς επεξεργαστές πληρωμών σε περίπτωση αδικαιολόγητης αντιστροφής πληρωμών στον λογαριασμό σας. Πράττουμε τα παραπάνω σύμφωνα με το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων των Καρτών Πληρωμών καθώς και με τα πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που έχει υιοθετήσει η εταιρεία μας.

Where the customer fails to make a payment or falls into arrears, We reserve the right to engage the services of a debt collection company and demand these costs from the customer. We also reserve the right to charge interest on arrears, the amount of which shall be in accordance with statutory provisions.

We reserve the right to demand that the customer pays the expenses arising from the unauthorised cancellation of a credit card payment or an unjustified objection to a direct debit payment to the extent possible under law.

 
 

2.5 Ταυτότητα μέλους και κωδικός εισόδου

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια ταυτότητα χρήστη (όνομα χρήστη) και έναν κωδικό εισόδου. Είναι στην απόλυτη ευχέρειά μας να αρνηθούμε να δεχθούμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη και για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των οποίων το προτεινόμενο όνομα να συνιστά πλαστοπροσωπία, να είναι παράνομο, να τελεί υπό την προστασία του νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άλλου είδους πνευματικής ιδιοκτησίας, να είναι χυδαίο ή με άλλον τρόπο προσβλητικό ή να προκαλεί σύγχυση. Εσείς είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το απόρρητο και τη χρήση της ταυτότητας μέλους και του κωδικού εισόδου σας (συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων που διενεργούνται υπό το δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό) και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε ή πωλήσετε τη χρήση ή την δυνατότητα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα σε τρίτους. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε πως ο λογαριασμός σας δεν είναι πλέον ασφαλής, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως και να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό εισόδου σας, ενημερώνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

 

2.6 Δικαίωμα Αναίρεσης

Τα Μέλη οφείλουν να γνωρίζουν ότι, υπό τις διατάξεις των Κανονισμών περί Προστασίας Καταναλωτών (για Απομακρυσμένες Πωλήσεις) της Μεγάλης Βρετανίας (2000), ο χρήστης έχει δικαίωμα αναίρεσης, χωρίς ποινή και χωρίς ανάγκη αιτιολόγησης, εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που αποδέχτηκε την Υπηρεσία. Ωστόσο, η χρήση της Υπηρεσίας από πλευράς του Μέλους, αφαιρεί το δικαίωμα αναίρεσης. 
 

2.7 Πόντοι

Για να ενεργοποιήσουν ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, τα μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πακέτα πόντων που προσφέρουμε. 
Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας, θα πιστώσουμε το λογαριασμό σας με τον αριθμό των πόντων που αγοράστηκαν. 

Όταν λήξει η συνδρομή ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόντοι στο λογαριασμό ενός πλήρους μέλους, ενδέχεται να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες λειτουργίες έως ότου αγοραστούν επιπλέον πόντοι. Ωστόσο, στην περίπτωση που κάποια δραστηριότητά σας, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας και η οποία προϋποθέτει την κατανάλωση πόντων, έχει ως αποτέλεσμα να μείνετε με μηδενικό ή αρνητικό υπόλοιπο πόντων και έχετε συναινέσει στη λειτουργία αυτόματης χρέωσης, θα σας προμηθεύσουμε αυτόματα με το ίδιο πακέτο συνδρομής που είχατε αγοράσει την προηγούμενη φορά (ή, σε περίπτωση που το πακέτο αυτό δεν διατίθεται πλέον, το πλησιέστερο από πλευράς κόστους πακέτο με αυτό που είχατε αγοράσει την προηγούμενη φορά). 

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του κόστους της συνδρομής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους εν ισχύ νόμους. Συμφωνείτε να πληρώσετε ή πως έχετε πληρώσει όλες τις συνδρομές και χρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φόρων) με το κόστος που ήταν εν ισχύ όταν έγιναν οι χρεώσεις αυτές. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, χωρίς υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, οποιουσδήποτε αχρησιμοποίητους πόντους με χρόνο εφαρμογής την ημερομηνία η οποία ορίζεται 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της τελευταίας σας εισόδου ή 180 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς (όποια επέλθει νωρίτερα). 

2.8 Κωδικοί μπόνους

Οι κωδικοί μπόνους είναι προσφορές περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Οι κωδικοί μπόνους ισχύουν μόνο για την πρώτη πληρωμή και ο χρήστης θα χρεώνεται το κανονικό ποσό για κάθε επόμενη πληρωμή. Οι κωδικοί μπόνους ισχύουν μόνο για τέλη συνδρομής Premium ή πακέτα πόντων, ανάλογα με τον κωδικό που έχει ληφθεί. Οι κωδικοί μπόνους δεν μεταβιβάζονται ούτε ανταλλάσονται με μετρητά ή πίστωση. Οι κωδικοί μπόνους δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμενη ή αγορασμένη στο παρελθόν συνδρομή. Η χρήση των κωδικών μπόνους υπόκειται στους συνήθεις Όρους και Προϋποθέσεις της Victoria Milan.


 

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Υπηρεσία είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πληροφοριών που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών τα οποία ενδέχεται, ή και όχι, να αναζητούν φιλία ή σχέση. Δεν πρόκειται για υπηρεσία διαμεσολάβησης, εξεύρεσης νύφης ή συνοικεσίων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να σας συστήσει κάποιο μέλος ή μέλη.

Εγγύηση Σχέσης σημαίνει ότι τα μέλη με πλήρως συμπληρωμένο προφίλ θα έχουν εγγυημένα αλληλεπίδραση με μέλη της ιστοσελίδας, με βάση τις προτιμήσεις τους.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

4.1 Προσωπική Ευθύνη

Αναγνωρίζετε πως η ευθύνη για την από πλευράς σας χρήση της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη της παροχής μιας ιστοσελίδας και μιας υπηρεσίας, που σκοπό έχουν να σας παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα άτομα βάση κριτηρίων τα οποία εσείς καθορίζετε, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε αποδέχεται την υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε, οικονομικής ή μη φύσεως, απώλειες ή ζημίες υποστείτε εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Υπηρεσίας ή από το γεγονός πως η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Υπηρεσίας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

Επιπλέον, κατανοείτε πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την επικοινωνία σας με άλλα μέλη της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν δύναται και δεν πρόκειται να εγγυηθεί πως κάθε μέλος ή χρήστης είναι αυτός/ή που ισχυρίζεται πως είναι. Ακόμα, η Εταιρεία δεν δύναται και δεν πρόκειται να εγγυηθεί πως κάθε προφίλ μέλους είναι αξιόπιστο, ακριβές ή πλήρες. Συνεπώς, οφείλετε να είστε προσεκτικοί στη συναναστροφή σας με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας.

 

4.2 Ακρίβεια Στοιχείων

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση πως τα στοιχεία που παρέχετε στην Υπηρεσία, την Ιστοσελίδα και την Εταιρεία είναι ακριβή από όλες τις απόψεις, δεν παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία και δεν βλάπτουν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο.

 

4.3 Πληροφορίες παρεχόμενες από εσάς

Συμφωνείτε πως, οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των προσωπικών σας φωτογραφιών, βίντεο ή ηχογραφήσεων) παρέχεται από εσάς, διαφυλάσσει και εξαιρεί οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο (μεταξύ των οποίων το πλήρες όνομά σας, η ηλεκτρονικής διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός σας , κλπ.), και η χρήση του οποίου διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας, (διατίθεται εδώ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς χωρίς περιορισμούς με σκοπό τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία. Να μεριμνάτε για την προστασία της ταυτότητάς σας όποτε καταχωρείτε στην Υπηρεσία πληροφορίες ή υλικό το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει στην αναγνώρισή σας.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε πως οι πληροφορίες ή το υλικό που αναρτάτε στην Υπηρεσία, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πληροφορίες ή/και υλικό που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ, δεν παραβιάζουν κανένα νόμο ή κανονισμό σε οποιαδήποτε νομική αρχή, ή τα δικαιώματα τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ή υλικό χωρίς περαιτέρω ενημέρωση και να απαιτήσουμε αποζημίωση για οποιοδήποτε έξοδο ή ζημία μας προκάλεσε τέτοιας φύσης πληροφορία ή υλικό.

 

4.4 Έκθεση σε ιούς

Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε πάντα ενημερωμένο λογισμικό antivirus και antimalware. Δεν φέρουμε την ευθύνη ούτε αποδεχόμαστε την υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθεί από ιό, malware, spyware, Trojan ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μεταφέρθηκε εξ αιτίας της από πλευράς σας χρήσης της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας.

 

4.5 Οι υποχρεώσεις σας

Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους κάτωθι κανόνες, όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και της Ιστοσελίδας:

 • - δεν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να εμπλακείτε σε πάσης φύσεως παρενόχληση ή προκλητική συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων αλλά όχι αποκλειστικά η διακίνηση πάσης φύσεως σεξιστικού, ρατσιστικού, υβριστικού, απειλητικού, χυδαίου, άσεμνου, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή αμφιλεγόμενου υλικού, παράτυπου ή παράνομου υλικού, ούτε υλικού που παραβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα),
 • - δεν θα μεταδίδετε υλικό τύπου «spam», «γράμματα αλυσίδες», άχρηστη αλληλογραφία, ούτε θα εμπλακείτε σε αυθαίρετη μαζική διακίνηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων,
 • - δεν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή την Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς,
 • - δεν θα αποσπάσετε ούτε θα επιχειρήσετε να αποσπάσετε χρήματα από κανένα μέλος ή άλλο χρήστη της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας, ούτε θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή την Ιστοσελίδα για να διακινήσετε, προωθήσετε ή άλλως δημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό περιλαμβάνει προσέγγιση για χρηματικό ποσό, διαφήμιση ή απόδοση υλικών ή υπηρεσιών,
 • - δεν θα παρενοχλήσετε, μέσω συνεχιζόμενης προσπάθειας επικοινωνίας, άτομο το οποίο σας έχει ζητήσει σαφώς να διακόψετε την επικοινωνία,
 • - δεν θα αναρτήσετε ή διακινήσετε υλικό που περιέχει ιούς ή άλλους κώδικες υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα για τον περιορισμό ή την αναίρεση της λειτουργικότητας του λογισμικού ή του εξοπλισμού των υπολογιστών,
 • - δεν θα δημοσιεύσετε ούτε θα διακινήσετε κατά οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς, ταχυδρομικές διευθύνσεις, url ή πλήρη ονόματα μέσω των δημοσίως αναρτημένων πληροφοριών,
 • - δεν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή/και πληροφορίες τις Ιστοσελίδας ή/και άλλων για άλλο σκοπό πλην της έναρξης ή/και διατήρησης σχέσεων σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο,
 • - δεν θα αποστείλετε ούτε θα αποκαλύψετε υλικό που να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προτάσεις σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και εργασία,
 • - δεν θα συλλέξετε, ούτε θα καταγράψετε τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ή/και τα στοιχεία άλλων σε βάση δεδομένων και δεν θα χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα ή/και τις προαναφερθείσες πληροφορίες για δημοσίευση σε άλλες ιστοσελίδες, διαδικτυακές υπηρεσίες, οδηγούς ή/και αρχεία διευθύνσεων,
 • - δεν θα καταχραστείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικά μας ή τρίτων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις θα σας καταβληθεί, χωρίς προειδοποίηση, άμεσα πληρωτέο πρόστιμο ύψους 298 ευρώ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης.
 • - δεν θα χρησιμοποιήσετε της Ιστοσελίδας ως συνοδός, ή χρήση της Υπηρεσίας για την αναζήτηση πελατών για υπηρεσία συνοδών ή άλλο είδος εμπορίας ανθρώπων,
 • - δεν θα χρησιμοποιήσετε της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας για την προώθηση της πορνείας, την έκδοση στην πορνεία ή την ενασχόληση με αυτήν,
 •  
 • Για τους χρήστες της Victoria Milan η συζήτηση για «ωριαία αμοιβή» ή «στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού» ή «πληροφορίες σχετικά με τις τιμές» αποτελεί παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων και θεωρείται μη αποδεκτή συμπεριφορά από τη Victoria Milan. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εμφάνιση στοιχείων επικοινωνίας ή πληροφοριών τραπεζικού λογαριασμού στην ατομική σας σελίδα («Προφίλ»), τόσο για εσάς όσο και για τρίτους.

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

5.1 Παρακολούθηση πληροφοριών

Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε το σύνολο των προφίλ, συζητήσεων (chat), άμεσων μηνυμάτων και καταγραφών ήχου ή βίντεο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές τις παρούσας Συμφωνίας. Συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμά μας να χρησιμοποιήσουμε, κατά το δοκούν, έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας στους πελάτες μας.

 

5.2 Επεξεργασία πληροφοριών

Δεν έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε τα μηνύματα ή το υλικό που αναρτάται ή αποστέλλεται από τους χρήστες της Υπηρεσίας και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν περιεχόμενο αυτών. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωσή μας, να διαγράψουμε, να μετακινήσουμε ή να επεξεργαστούμε μηνύματα ή υλικό (μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, μηνύματα, καταγραφές βίντεο και ήχου) το οποίο θεωρούμε, κατά την κρίση μας, ότι παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ή είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο μη αποδεκτό.

 

5.3 Δοκιμαστικοί λογαριασμοί

Γνωρίζετε ότι η Εταιρεία ή οι συνεργάτες της ενδέχεται να δημιουργούν ανά διαστήματα δοκιμαστικούς λογαριασμούς χρηστών με σκοπό τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση της ποιότητας της Υπηρεσίας.

 

5.4 Ασφάλεια πληροφοριών

Δυστυχώς, καμία μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να έχει εγγύηση απόλυτης ασφάλειας. Ωστόσο, ενώ επιδιώκουμε να προστατέψουμε τις εν λόγω πληροφορίες, δεν εγγυόμαστε ούτε είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας αποστέλλετε. Συνεπώς, κάθε πληροφορία που μας αποστέλλετε, αποστέλλεται με δική σας ευθύνη. Παρόλα αυτά, αφού λάβουμε τις πληροφορίες σας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.

 

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Εκτός από την περίπτωση γραπτής συμφωνίας περί του αντιθέτου, σας δίνεται πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται (αν εμφανίζονται) στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων για τις ιστοσελίδες των διαφημιζομένων) είναι αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι. Η τοποθέτηση των εν λόγω διαφημίσεων δεν συνιστά πρόταση ή υποστήριξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας από πλευράς της Εταιρεία. Ο εκάστοτε διαφημιζόμενος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τα μηνύματα που προβάλλονται σε σχέση με τις διαφημίσεις του.

 

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας και όφελος από την Υπηρεσία και την Ιστοσελίδα και τα συνεπαγόμενα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά.

 

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

9.1 Καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών

Δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ούτε εγγυόμαστε πως το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας ή στην Ιστοσελίδα (μεταξύ των οποίων προφίλ μελών, συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες που παρουσιάζονται, αναρτώνται ή διανέμονται με άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή μέλος ή τυχόν άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό) είναι αξιόπιστα, ακριβή και ολοκληρωμένα, ούτε ότι η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη ή ασφαλής. Δεν ήμαστε υπόλογοι για τυχόν απώλεια που θα προκύψει ως συνέπεια οποιασδήποτε δική σας δραστηριότητας ή εμπιστοσύνης προς πληροφορίες ή υλικό που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας. Καλό θα είναι να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν δράσετε ή βασιστείτε σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Αναγνωρίζετε πως η εμπιστοσύνη ή μη σε τυχόν υλικό ή πληροφορίες είναι δική σας ευθύνη.

 

Καμία εγγύηση διαθεσιμότητας

Η Υπηρεσία διανέμεται στην τρέχουσα μορφή της. Δεν εγγυόμαστε πως η χρήση της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας θα είναι απρόσκοπτη. Ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις, παραλείψεις και διακοπές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας. Όπου το επιτρέπει ο νόμος, αναγνωρίζετε πως η Υπηρεσία (και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας) διατίθεται χωρίς εγγύηση κανενός είδους, ρητά εκφραζόμενη ή εννοούμενη, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζετε στην εννοούμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση.

 

9.2 Καμία υπαιτιότητα για ζημία

Δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία, όπως και αν προκύψει αυτή (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, στο βαθμό που την επιτρέπει ο νόμος), την οποία ενδέχεται να υποστείτε, άμεσα ή έμμεσα, σε συνάρτηση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή κάθε σχετικής Ιστοσελίδας, ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν απώλεια που θα προκύψει από τη χρήση, ή την άκριτη αποδοχή, πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας.

 

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε σε τυχόν διενέξεις ανάμεσα στα μέλη και δεν παρέχουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή συμβιβασμού σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία ανάμεσα σε μέλη ή/και χρήστες της Υπηρεσίας ή/και τις Ιστοσελίδας.

 

11. ΕΚΠΝΟΗ

 

11.1 Ισχύς Συμφωνίας για τα μέλη

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ για όσο διάστημα είστε μέλος της Υπηρεσίας ή για όσο χρησιμοποιείτε κατά οποιονδήποτε τρόπο την Ιστοσελίδα.

 

11.2 Διακοπή συμμετοχής από πλευράς σας

Μπορείτε να παύσετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ισχύ τον χρόνο λήξης του αμέσως επόμενου πακέτου συνδρομής μετά την παραλαβή της γραπτής ενημέρωσης διακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διανύετε την αρχική περίοδο εγγραφής, περίπτωση κατά την οποία θα χρεωθείτε ολόκληρο το αντίτιμο της αρχικής περιόδου εγγραφής. Η ειδοποίηση διακοπής μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση που περιλαμβάνεται στην ενότητα «Επικοινωνία» της Ιστοσελίδας ή να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην ίδια ενότητα.

 

11.3 Διακοπή πρόσβασης στην Υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να αναστείλουμε, κατά την κρίση μας, τη δυνατότητα πρόσβασής σας σε ολόκληρη την Υπηρεσία ή μέρος αυτής, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο, μεταξύ των οποίων, αλλά όχι αποκλειστικά, οποιαδήποτε δόλια, επιθετική, ή άλλως παράνομη δραστηριότητα, ή δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να επηρεάσει με άλλο τρόπο την ευχάριστη χρήση της Ιστοσελίδας για τους υπόλοιπους. Αν ανασταλεί ή διακοπεί η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία εξ αιτίας παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας, η συνδρομή σας θα συνεχίσει να είναι εν ισχύ, έως ότου διακοπεί από πλευράς σας ή από πλευράς μας.

 

11.4 Διακοπή συνδρομής από πλευράς μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε άμεσα τη συνδρομή και την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, ανά πάσα στιγμή, εάν αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, πως έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία. Η ειδοποίηση διακοπής θα αποσταλεί στην πιο πρόσφατα καταχωρηθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Τυχόν προπληρωμένα τέλη χρήσης για τη χρονική περίοδο που έπεται της διακοπής θα επιστραφούν, αφού πρώτα αφαιρεθεί τυχόν ζημία την οποία υπέστη η Εταιρεία σε σχέση με τη συμμετοχή σας.

 

11.5 Απενεργοποίηση εξ αιτίας αδράνειας

Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σε περίπτωση μη χρήσης της Υπηρεσίας για διάστημα έξι (6) συνεχόμενων μηνών, εκτός εάν διαθέτετε ενεργή, επί πληρωμή συνδρομή.

 

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 

13. ΓΕΝΙΚΑ

 

13.1 Αδυναμία συμμόρφωσης

Η Εταιρεία δεν δέχεται την υπαιτιότητα για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, στην περίπτωση που η αδυναμία αυτή προέρχεται από συνθήκες πέραν του ελέγχου μας.

 

13.2 Καμία αποποίηση

Εάν σε κάποια περίπτωση αποποιηθούμε οποιουδήποτε δικαιώματός μας, όπως αυτά ορίζονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, αυτό δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποποίησή του δικαιώματος αυτού σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

13.3 Διαιρετότητα

Αν οποιοσδήποτε εκ των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρος, μη εφαρμόσιμος ή παράνομος για οποιοδήποτε λόγο, οι εναπομείναντες Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

13.4 Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Συμφωνία ή/και την Πολιτική απορρήτου, προβαίνοντας σε αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην αλλαγή του κόστους των συνδρομών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την κοινοποίησή τους μέσω της Ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη από πλευράς σας χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ενημέρωση συνιστά συμφωνία δέσμευσής σας από τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Θα έχετε το δικαίωμα διακοπής της Συμφωνίας πριν την εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων.

 

13.5 Εκχώρηση δικαιωμάτων

Δεν επιτρέπετε να εκχωρήσετε σε τρίτους οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που σας παρέχει η παρούσα Συμφωνία ή που σχετίζετε με την Υπηρεσία ή την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτους ένα ή περισσότερα εκ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, όπως αυτά ορίζονται από την παρούσα Συμφωνία ή την Υπηρεσία.

 

13.6 Σχέση

Συμφωνείτε πως δεν υφίσταται σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας, εργαζομένου – εργοδότη ή αντιπροσώπου ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, ως συνέπεια της παρούσας Συμφωνίας ή της από πλευράς σας χρήσης της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας.

 

13.7 Ισχύουσα νομοθεσία

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους ισχύοντες νόμους της Νορβηγίας. Αποδέχεστε την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Όσλο, Νορβηγία.