Αν έχετε ανεβάσει ιδιωτικές φωτογραφίες οι άλλοι χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν δικαίωμα πρόσβασης για να τις δουν. Αυτό ονομάζεται privatekey. (Να θυμάστε ότι τα private keys πρέπει να τα ζητήσει ο χρήστης πριν γίνει την έγκρισή τους. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσετε πρόσβαση στις απόρρητες φωτογραφίες σε χρήστη που δεν το έχει ζητήσει.)

Για να δώσετε private key σε άλλον χρήστη:

- Μόλις λάβετε νέο αίτημα θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση

- Μεταβείτε στην καρτέλα «Private Keys» στην αριστερή πλευρά του μενού.

- Θα δείτε τα εκκρεμή αιτήματα

- Κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο «Έγκριση» για να δώσετε το κλειδί, ή στο λευκό πλήκτρο «Απόρριψη» για να απορρίψετε το αίτημα. Αν εγκρίνετε το αίτημα ο χρήστης θα μπορεί να δει όλες τις ιδιωτικές φωτογραφίες σας.

Για να ζητήσετε private key από άλλον χρήση:

- Μεταβείτε στο προφίλ του χρήστη

- Κάντε κλικ στην επιλογή «Αίτημα φωτογραφίας»

- Ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα για το αίτημά σας και είτε θα το αποδεχτεί, είτε θα το απορρίψει. Μόλις λάβετε έγκριση θα μπορείτε να δείτε τις ιδιωτικές φωτογραφίες του χρήστη.