Σημείωση: Μπορεί να εξαφανιστούν ορισμένες επαφές από τη λίστα επαφών σας. Αυτό μπορεί να συμβεί για 3 λόγους:

  1. Το προφίλ του χρήστη απενεργοποιήθηκε/διαγράφηκε από τους διαχειριστές λόγω παράβασης των όρων χρήσης,
  2. Το προφίλ του χρήστη απενεργοποιήθηκε από τον ίδιο, ή ο χρήστης ζήτησε την οριστική διαγραφή του,
  3. Μπλοκάρατε ή διαγράψατε την επαφή από τη λίστα σας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 πρώτες περιπτώσεις η ομάδα εξυπηρέτησης δεν είναι σε θέση να επαναφέρει το προφίλ ή/και τη συζήτηση ακόμα ή να σας δώσει τον ακριβή λόγο για το γεγονός, καθώς αυτό θα σήμαινε παραβίαση του απορρήτου του χρήστη αυτού.

Στην τρίτη περίπτωση, μπορείτε να ξεμπλοκάρετε εύκολα το προφίλ, πηγαίνοντας στην ενότητα "διαχείριση μπλοκαρισμένων χρηστών" στις ρυθμίσεις σας.