Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στις Ρυθμίσες Απορρήτου.

1. Το πρώτο κουμπί είναι για την online ορατότητά σας: αν επιθυμείτε να μην εμφανίζεται η online κατάστασή σας και οι άλλοι χρήστες να ΜΗΝ γνωρίζουν εάν είστε online ή όχι, τοποθετήστε το στο ΟΝ.