Προβεβλημένοι χρήστες είναι τα πιο δημοφιλή μέλη της ιστοσελίδας μας και η συμμετοχή τους στην κατηγορία αυτή εξαρτάται από τη δημοτικότητα τους.