Ναι, καθώς συμμορφωνόμαστε με το πρότυπο PCI DSS (https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php), πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο σύστημά μας. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των διαδικτυακών πληρωμών σας χρησιμοποιούμε πλήρως πιστοποιημένα συστήματα πληρωμών τα οποία κρυπτογραφούν το σύνολο των δεδομένων που αποστέλλονται από και προς την ιστοσελίδα.