Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που πληρώσετε για τη συνδρομή σας με το Apple Pay και επιθυμείτ να την τερματίσετε, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας στο iPhone σας.

Για να απενεργοποιήσετε με επιτυχία την αυτόματη ανανέωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο iPhone σας:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
2. Πατήστε το όνομά σας.
3. Πατήστε «Συνδρομές».
4. Πατήστε τη συνδρομή που θέλετε να διαχειριστείτε. 
5. Πατήστε «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής). (Ή αν θέλετε να ακυρώσετε το Apple¬One αλλά να διατηρήσετε ορισμένες συνδρομές, πατήστε «Επιλογή μεμονωμένων υπηρεσιών».) Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Ακύρωση», η συνδρομή έχει ήδη ακυρωθεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.