Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρακαλούμε συμπεριλάβετε τα παρακάτω στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα:

1. Λάβατε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθήσατε να πραγματοποιήσετε την αγορά; Αν ναι, εμφανίστηκε στη δική μας υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας και τι ανέφερε το μήνυμα;

2. Ποιας τράπεζας είναι η κάρτα που επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για την αγορά σας;

3. Η κάρτα σας είναι εξουσιοδοτημένη για διεθνείς/διαδικτυακές αγορές;

4. Έχετε υπόψη σας ότι όλες οι premium αγορές μας πραγματοποιούν δέσμευση όλου του ποσού εφάπαξ. Η κάρτα σας είχε το απαραίτητο υπόλοιπο για αυτή τη συναλλαγή;

Αν είχατε εγγραφεί στο παρελθόν και είχατε αγοράσει μια premium συνδρομή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, έχετε υπόψη σας ότι η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε άλλο προφίλ. Ούτε ακόμη αν το πρώτο προφίλ διαγράφηκε πριν την προσπάθεια πληρωμής, καθώς τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στο δικό μας σύστημα, αλλά πρέπει να αποθηκεύονται για 5 χρόνια στη βάση δεδομένων του Παρόχου του Συστήματος Πληρωμής.

Μπορείτε να κάνετε κάτι από τα εξής:

1. Χρησιμοποιήστε το παλιό σας προφίλ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια κάρτα με το πρώτο σας προφίλ, χωρίς πρόβλημα. Αν ξεχάσατε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή/και το όνομα χρήστη σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης, να τους δώσετε εν μέρει τα στοιχεία της κάρτας σας (μόνο τους πρώτους 6 και τους τελευταίους 4 αριθμούς) και θα τα βρουν για λογαριασμό σας.

2. Xρησιμοποιήστε μια διαφορετική κάρτα.

3. Χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα, αλλά πληρώστε μέσω GooglePlay ή iTunes.